Virksomhed

Virksomheder

Det er de færreste virksomheder, der har kapacitet og økonomi til langtidssygemeldte medarbejdere. For de fleste ender det med en opsigelse, og både medarbejder og virksomhed går derfra med en dårlig oplevelse i bagagen. For langt de fleste virksomheder er det derfor blevet en positiv investering at tage sig af sine medarbejder, før det ender der.

Medarbejdere, der er sygemeldte pga. stress eller lignende, har i de fleste tilfælde god effekt af samtaler med en terapeut. Med et samtaleforløb kan medarbejderen opnå indsigt i sig selv og egne kompetencer og derved genskabe den balance og det overblik, der skal til for at trives. Med en tidlig indsats kan man endda helt undgå sygemelding i nogle tilfælde, og langt de fleste, der er blevet sygemeldte, vil kunne vende tilbage til arbejdet i stedet for ende med en opsigelse.

Enhver virksomhed vil vækste både økonomisk og menneskeligt, når medarbejderne trives og føler, at der bliver draget omsorg for dem. Hvis en person har problemer i det private, vil det utvivlsomt smitte af på det professionelle, og enhver virksomhed vil derfor få gavn af at kunne tilbyde sine medarbejder samtaleforløb, som kan støtte dem i at opnå balance i livet igen. Med en tilknyttet terapeut kan alle lære om de processer og redskaber, der skal til for at få større selvindsigt og kunne arbejde med forskellige problematikker. Det kan være problematikker som PTSD, traumer, stress, konflikter, sorg, dårligt selvværd, angst, depression eller lignende. Med en ekspert vil alle kunne opnå at lære at tackle disse.

Befri Dit Liv ejes af Julie Hvilshøj Andersen Angel. Hun har 8 års erfaring som psykoterapeut og er særdeles dygtig og kompetent indenfor sit felt. Julie har arbejdet for Assens Kommune med deres medarbejdere samt undervisning og supervision samt for sin egen virksomhed med privatpersoner.

Befri Dit Liv samarbejder med Lene Buhl Christoffersen ejer af LIFEWORK som er en yderst kompetent og erfaren psykoterapeut med 18 års terapeutisk erfaring. Lene og Julie har samarbejdet i Assens Kommune om terapeutiske opgaver, undervisning og supervision i 8 år.

TEAMS OG SAMARBEJDE

Det kan også lønne sig at arbejde med de forskellige teams og samarbejdsgrupper i en virksomhed. Med en større selvindsigt og redskaberne til at arbejde med sig selv, vil enhver medarbejder opleve større trivsel og forståelse i et samarbejde. Det skaber mere dynamiske teams, et bedre arbejdsflow og skærpede kompetencer i hele virksomheden. Et velfungerende team skaber vækst, og med hjælp og støtte fra en terapeut vil alle kunne lære større indsigt, bedre processer og effektive redskaber til at træffe gode beslutninger og et mere givtigt flow.

FORANDRING

Den gode forandring starter i ledelsen. Hvis ledelsen forholder sig til de menneskelige processer såvel som de praktiske i projektet, kan det lade sig gøre, at hele virksomheden mødes i processen, er ansvarlige og kan implementere forandringen godt og solidt. En terapeut kan hjælpe processen på vej, støtte ledelse såvel som medarbejdere, holde fast i de røde tråde i processen i forhold til formidling og det menneskelige plan, hvor både medarbejdere og ledelse skal godt på vej. På denne måde sker forandringen på den gode måde gennem hele virksomheden.

REKRUTTERING

Jeg er certificeret profiler i PeopleTools med kompetencer i at lave on-bording-forløb. Med disse værktøjer kan jeg yde support i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, mellemledere og ledere. Alle har en tendens til at udvælge den samme personlighed i nye medarbejdere, men med støtte udefra kan man få øje på andre kvaliteter. Det kræver en vis selvindsigt i faglige og personlige kompetencer, så man kan se nye medarbejdere i et nyt lys.

SUND I SIND er et samarbejdsprojekt mellem Lifework og Befri Dit Liv. Sammen nedbringer vi sygefravær med erfaring fra det offentlige, som vi nu fortsætter med til det private arbejdsmarked.

SUND I SIND betyder, at dine medarbejdere hurtigere får hjælp, kommer igennem krisen og kan vende glade og sunde tilbage til arbejdspladsen. Samtidigt kan vi tilbyde at forebygge stress og andre lidelser, uanset årsag.

Kontakt os for mere information og en uformel snak.