Stress

Stress er en belastningstilstand (en fysiologisk reaktion), vi kan komme i, når vi udsættes for krav, der er større end de ressourcer, vi har til rådighed. Det kan enten være fysisk eller psykisk, og kravene kan opleves som enten ydre eller indre krav.

Den kortvarige stress gør, at vi skærper vores ydeevne, fx. i en eksamenssituation. Biologisk set virker denne stress gavnlig i den første time. Vi bruger de ekstra hormoner, der bliver udløst, brænder dem af i situationen og føler os trætte bagefter.

Ved længerevarende stress bliver disse hormoner ikke brændt af og udgør en trussel mod helbredet.

Stress opleves individuelt. Det kommer an på det enkelte menneskes tilgang eller måden at se ting på. I verden i dag kan hverdagen være en stor og ekstraordinær præstation, hvor kravene hele tiden ligger over det, vi har ressourcer til. Det kan opleves i privatlivet såvel som arbejdslivet. Det er vigtigt at vide, at man ikke får stress af at have travlt. Stressen kommer, når man har følelsen af ikke at kunne nå det man skal, have for lidt tid derhjemme med børnene, konen/manden, når man føler sig utilstrækkelig og tvunget til at løse arbejdsopgaver udover ens sædvanlige niveau. Det opstår, hvis hver dag føles truende og følelsen af utilstrækkelighed blander sig.

Kroppen vil gradvist vænne sig til den stressede situation, og det gør det derfor svært at mærke efter og vide, hvornår der skal stoppes op.

Se stresstest på www.institut-for-stress.dk/sites/default/files/attachment/STRESS

Det er vigtigt at finde sine stressorer og vide nøjagtigt, hvad man blev stresset af. Det er noget af det, som jeg kan hjælpe dig med. Jeg har mange års erfaring med stressramte og ved, at man igennem samtale kan afhjælpe problemerne og vende tilbage til arbejdsmarkedet med nyt overskud.

Symptomer på stress:

 • Hyppige infektioner
 • Diarré
 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Hyppig vandladning
 • Ondt i kroppen
 • Svimmelhed
 • Trykken for brystet
 • Rastløshed
 • Angstanfald
 • Koncentrationsbesvær
 • Svært ved at huske
 • Svært ved at tænke klart
 • Ubeslutsom
 • Irritabel
 • Træthed
 • Søvnproblemer
 • Initiativløs
 • Øget forbrug af stimulanser

Og mange flere.