Depression

En depression er en alvorlig psykisk sygdom, som ødelægger livskvalitet og påvirker din evne til at fungere i hverdagen. Det påvirker både det psykiske og fysiske. Hverdagen virker uoverskuelig pga. mangel på energi, og tankerne bliver formørkede. Det er svært at finde overskud til noget som helst. Der kan komme skyldfølelse og selvbebrejdelser. Humør og energi er meget påvirkede.
I denne tilstand har man ikke adgang til sine følelser som normalt, og det kan være meget hæmmende, når glæde og lyst ikke kan mærkes.

Symptomer:

 • Grådlabilitet
 • Forsænket stemningsleje
 • Overdreven skyldfølelse
 • Irritabilitet og vredladenhed
 • Nedsat hukommelse og koncentration
 • Lavt energiniveau og uoverkommelighedsfølelse
 • Isolationstendens
 • Anspændthed og indre uro
 • Dårlig søvn
 • Nedsat appetit
 • Nedsat libido

Under en depression bliver man optaget af, hvor dårligt, man har det, og der opstår rumination. Der opstår automatiske negative tanker, som kører i ring.

Du vil opleve, at dine tanker om dig selv, verden og fremtiden bliver meget negative og sort/hvide. Og det kan føles, som om de er sande. Det er dem, der er med til at fastholde dig i depressionen.

Typisk bliver tankerne fordrejet i opfattelsen af en hændelse eller oplevelse. Måske påtager du dig et ansvar, der ikke er dit, eller drager forhastede konklusioner. Enhver hændelse kan tolkes på flere måder: stil spørgsmålstegn ved, om din tolkning er den eneste rigtige.

Depressiv tænkning forhindrer dig i at løse problemerne.

Skriv dine tanker ned for at blive bevidste om dem. Find alle de steder, hvor du bruger altid, aldrig, ingen og alle. Prøv at erstatte dem med nogle gange, lige nu eller nogle mennesker. Gør dine tanker mere realistiske.

Kan du finde et alternativ, der er bedre for dig at tænke?

Lav en realistisk struktur, så du kommer i gang med noget, men som svarer til den energi, du har.

Det er vigtigt at være opmærksom på din livsstil: kost, motion, få masser af lys, passe på søvn, skære ned på alkohol og bed om hjælp fra andre.

Igennem samtaler kan jeg hjælpe dig med at få vendt dit tanke- og adfærdsmønster, lære dig at passe bedre på dig selv og evt. få kendskab til, hvorfor du fik en depression.