Angst

Angst er en naturlig menneskelig reaktion, der typisk opstår, når der er fare på færde. Når faren er overstået, forsvinder angsten. Hos nogle mennesker opstår angsten dog uden, at der er en reel fare på færde.

Angst er en ubehagelig følelsestilstand ledsaget af en række psykiske og kropslige reaktioner. Kroppen bliver anspændt og urolig, måske med hjertebanken og koldsved. Og der er en glidende overgang mellem frygt, nervøsitet og angst.

Frygt er derimod en følelse, man får, når man kender grunden og vurderer, at der er noget farligt i sitiationen.

Der er flere forskellige former for angst:

 • Agorafobi (Angst for at bevæge sig udenfor, åbne pladser eller sociale situationer med mange mennesker, hvor man ikke kan komme væk)
 • Socialangst (Angst for at være sammen med andre mennesker – bange for hvad andre tænker)
 • Enkelfobi (Angst for en bestemt ting eller situation – fx. edderkopper, højder, lukkede rum)
 • Panikangst (Angst, der opstår pludseligt og voldsomt, bliver bange for at dø)
 • Generaliseret angst (Konstant angst, hvor man er nervøs og anspændt, får hjertebanken, bliver svimel, sveder og åndenød)

Undgåelse gør en frygt værre, hvis vi snakker om “ikke farlige” ting eller situationer. Din psyke kan godt være overbevist om, at det er farligt, men er det ikke logisk farligt, er det bedre at arbejde med frygten end at undgå den. Undgåelse kan forværre frygten, så den enten bliver til en angst eller hæmmer dig i livet. Det koster energi at undgå og være opmærksom på alt det, man ikke kan eller tør. Den energi kan bruges bedre.

Jeg kan hjælpe dig med det, du er angst for, undgår eller frygter. Igennem samtale finder vi grundene bag det og derigennem den rette behandling. Ofte vil jeg anvende eksponering som er en stille og nænsom nærmelse af det frygtede.

Symptomer:

Fysisk:

 • Hjertebanken
 • Sveder / Koldsved
 • Fryser
 • Rysten
 • Mundtørhed
 • Åndenød / vejrtrækningsproblemer / holder vejret
 • Snurren i hænder/fødder/ansigt og læber
 • Kvælningsfornemmelse
 • Svimmelhed
 • Ondt eller knugen i maven
 • Spændte muskler
 • Fastfryser – stivner

​Psykisk:

 • Tanker om at komme væk/flygte/forsvinde/undgå
 • Trang til at kæmpe
 • Tankemylder
 • Forvirret
 • Selvfokusering
 • Trang til at græde
 • Et indre følelsesmæssigt pres